Kystradiostasjonene er til for deg, og vi vil gjerne at du tar jevnlig kontakt med oss når du ferdes på sjøen. Vi bistår gjerne med å innfri de behov du har til service, assistanse og nød, og er kun et trykk på VHF-radioen unna.

Alle de som har SRC/VHF-sertifikat og lisens, kan lovlig bruke VHF-radio. I nødsituasjoner vil alle som har behov for det, få hjelp. Kystradio lytter kontinuerlig på VHF kanal 16 og kystradiostasjonenes arbeidskanaler, samt at de mottar DSC nødalarmer og andre DSC meldinger som blir kringkastet eller hvor Kystradio er mottaker.

Hva kan Kystradiostasjonene bistå med?:

 • Du kan sende nødmelding dersom du kommer i en nødsituasjon
 • Du kan ringe gratis til alle norske telefoner. Andre på land kan kontakte deg ved å ringe 120 og spørre om å få satt opp en samtale til deg.
 • Du kan få hjelp ved ulike assistansebehov, for eksempel ved tau i propellen, bistand ved sykdom eller personskade, motorstopp eller andre utfordringer – ingen oppgave er for liten eller for stor for Kystradio!
 • Du kan få direkte kontakt med leger ved alvorlige akutte personskader eller sykdom (Medico)
 • Du får værmelding og navigasjonsvarsler hver 3. time, og kan spørre om været hvis du ikke får med deg dette.
 • Du kan spørre om bunkringsmuligheter, hvor det er butikker, havnemuligheter osv på nye steder, ja, det du måtte lure på.
 • Du kan bruke tjenesten «Meld fra hvor du drar»
 • Ta kontakt med Kystradio dersom du føler deg utrygg på sjøen!

 Viktig når du er på sjøen;

 • Bruk VHF-radioen jevnlig på sjøen
 • Kall opp kystradiostasjonen jevnlig. Benytt deg av Kystradio sine tjenester.
 • Ikke vær redd for å si noe feil. 
 • Bli kjent med VHF-radioen og vedlikehold kunnskapene ved å bruke radioen.
 • Lær opp andre i båten i bruk av VHF-radioen.
 • Husk lytteplikten!

Gjør du dette, vil du ha mye større glede av VHF-radioen din, du er kjent med radioen i tilfelle behov for assistanse eller i nød, og du holder kunnskapen ved like.


Kilde: Telenor Kystradio