Finans Norge har publisert oversikt over innrapporterte skader til forsikringsselskapene i 2018, og her kommer oversikten knyttet til fritidsbåt.

Antall skader har økt siden 2017, da ble det totalt meldt inn 10.453 skader, mens i 2018 ble det meldt inn 12.909.

De siste årene er det havari som har blitt meldt inn flest ganger, og antall havari har økt med årene. I 2018 utgjorde dette 50 %, opp fra 47 % i 2017.
Gledelig å se at både brann og tyveri fortsetter trenden, for disse har hatt nedgang de siste 3 årene.

Antall ansvarsskader har økt de seneste årene. Fra 2017 til 2018 har antall registrerte ansvarsskader gått fra 252 til 318. Ansvar utgjør en liten del, men disse skadene er skader påført andre båter eller personer. Selv om man fører en liten båt kan man påføre andre skade, som kan bety betydelig erstatningskrav. Dette bør alle ha i bakhodet når de legger fra kai.

Totalt kom utbetalingene i fjor på ca 540 millioner kroner. Havari står for nesten 300 av disse, fordelt på nesten 6.500 skadesaker.